HUN | ENG

hStore

Pro

Go to hStore

Whoever joins in, commits to. Either at some point in the future you will reach a level that can be labelled Pro, or you will contribute to making it possible for someone in your own consciousness network, an 'other you', to do so. Either in this reality or in another. For that is what the higher dimension means in practice. In this list are the calling codes for tasks that transcend the level of ordinary reality and play a role in the reconstruction of the structure of realities.

Whatever happens in your head, you keep your inner calm!


1. Follow your intuition
2. Don't be surprised and scared
3. Focus your eyes behind the picture
4. You decide when and for how long
5. If you feel you are not ready: >>>>>>


Collection point displacement

Time synchronisation

Start-Target Consciousness Journey

Dream Communication

Separation

Pink Zone

Self-defense

Virtual Collective Network

Individual entry point

Reality coordination

Objective lens

Meetings time window

Operational leadership

Ideal match

Task and personal protection

Same quality filter

Own World Admin

Sub-task (Target task)

Open-Close

Ratio Emulation

Compensation

Private sphere (Privacy)

Entitlement


Mirroring


You can also choose not to go into it so deeply, and let me do it. It's 'you can't fuck it up' mode. Different, but equally good!

Consciousness entry

HUN | ENG

hStore

Pro

Tovább a hStore weboldalára

Aki ebbe beszáll, a következőket vállalja. Vagy egyszer a jövőben eljut arra a szintre amit már a Pro jelzővel lehet illetni, vagy közreműködik abban, hogy a saját tudati hálózatán valaki, egy 'másik te' megtehesse. Akár ebben a valóságban, akár egy másikban. Mert ezt jelenti a gyakorlatban a magasabb dimenzió. Ezen a listán olyan feladatok meghívókódjai találhatók, amik meghaladják a hétköznapi valóság szintjét és szerepet játszanak a valóságok szerkezetének helyreállításában.

Bármi történik a fejedben, a belső nyugalmad megtartod!


1. Kövesd a megérzéseidet
2. Ne lepődj és ijedj meg
3. Szemeiddel fókuszálj a kép mögé
4. Hogy mikor és meddig, azt te döntöd el
5. Ha úgy érzed, nem vagy még erre kész: >>>>>>


Gyűjtőpont elmozdítás

Időszinkron

Rajt-Cél tudati utazás

Álomkommunikáció

Szétválasztás

Pink Zóna

Én-védelem

Virtuális Kollektív Hálózat

Egyéni belépési pont

Valóságkoordináció

Objektív lencse

Találkozási időablak

Műveleti vezetés

Ideális együttállás

Feladat- és személyvédelem

Azonos minőség szűrő

Saját Világ Admin

Részfeladat - Célfeladat

Nyitás-Zárás

Ráció Emuláció

Kompenzáció

Privátszféra

Jogosultság


Attükrözés


Azt is lehet választani, hogy nem mélyedsz ebbe olyan mélyen bele, hanem csináljam inkább én. Ez a 'nem tudod elbaszni' üzemmód. Más, de ugyanolyan jó!

Tudati belépés